Logo of Llyn Brenig Sailing Club.

CYMRAEG

ENGLISH

Ymuno â ni

Bydd ymholiadau ynghylch aelodaeth yn cael eu hateb gan Ben, ein Hysgrifennydd Aelodaeth.

Y ffioedd ar gyfer tymor 2023 yw:

Aelodaeth Clwb

Oedolyn: £140

Teulu: £200

Iau / Myfyriwr: £50

Gwarcheidwad (dim ond un ffi gwarcheidwad sy’n daladwy waeth beth yw nifer yr aelodau iau / myfyrwyr fesul teulu): £11

Mae cyfrifoldebau aelodaeth yn cynnwys cadw at is-ddeddfau Dŵr Cymru a chyfrannu cwpl o ddyletswyddau bob tymor.

Ffioedd adnewyddu

Mae’r taliadau uchod yn berthnasol i’r rhai sy’n talu eu ffioedd cyn 28 Chwefror.

I’r rhai sy’n talu ar ôl y dyddiad hwnnw, bydd tâl gweinyddol yn cael ei ychwanegu at y ffi fel a ganlyn:

Aelodaeth Oedolyn a Theulu: £30

Aelodaeth Iau / Myfyriwr: £15

Codir y ffi safonol ar bob aelod newydd sy’n ymuno cyn 31 Awst.

Llogi cychod

Cychod un llaw (PICO / Topper / Oppy): Dim tâl

Cychod dwy law (Xenon): £5

Arall

Cynhwysydd criwser / cist hwyliau: £30

Parcio cychod / criwser – Haf: £50

Parcio trelar criwser – Haf (taladwy os bydd trelar criwser yn cael ei adael ar y safle yn yr Haf): £30

Parcio cychod / trelar criwser – Gaeaf: £100

Aelodaeth am y dydd (ddim yn aelod o’r RYA; fesul cwch): £21

Aelodaeth am y dydd (Aelod o’r RYA, gan gynnwys aelodau o glybiau sy’n gysylltiedig â’r RYA): £10

Blaendal angori i aelodau newydd: £110

Aelodaeth grŵp — wedi’i brisio ar sail unigol, yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor. (Bydd tâl adnewyddu hwyr o £60 yn cael ei ychwanegu at unrhyw anfoneb heb ei thalu ar 28 Chwefror.)

I ymuno, cliciwch yma.

Dinghies on the slipway at Llyn Brenig Sailing Club.