Logo of Llyn Brenig Sailing Club.

CYMRAEG

ENGLISH

Hwylio

Mae ein fflyd o griwserau’n weithredol yn bennaf ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Mercher ond gallant fynd i’r llyn ar unrhyw adeg pan fydd safle Llyn Brenig ar agor i’r cyhoedd.

Mae gennym 20 o angorfeydd [PDF] o ansawdd uchel sy’n darparu angorfeydd diogel yn ystod y tymor hwylio. Mae llithrfa eang yn galluogi lansio ac adfer criwserau yn hawdd ac rydym yn cynnig gwasanaeth storio cychod dros y gaeaf yn ein maes parcio.

Mae dau bontŵn ar gael ar gyfer lansio cychod rhwyfo bach ac angori yno.

Mae’r frawdoliaeth hwylio yn gyfeillgar iawn ac yn hapus i gynnig cyngor a help llaw pan fydd gwaith i’w wneud. Mae lansio ac adfer criwserau yn ddigwyddiad cymdeithasol, gydag aelodau hwylio eraill yn aml yn cynnig i dreulio hanner diwrnod yn helpu.