Logo of Llyn Brenig Sailing Club.

CYMRAEG

ENGLISH

Llyn Brenig

Gyda chyfaint o ddŵr sy’n cyfateb i 24,000 o byllau nofio Olympaidd mae gan Lyn Brenig arwynebedd o 920 erw (sef 613 o gaeau pêl-droed).

Sefydlwyd y llyn yn 1976, dair blynedd ar ôl dechrau adeiladu wal yr argae.

Mae’r llyn, sy’n cael ei gynnal a’i gadw gan Dŵr Cymru, yn cael ei gynnal fel adnodd atodol ar gyfer yr afon Dyfrdwy ond mae’n anarferol iddo gael ei ddefnyddio ar gyfer hyn.

Mae gan y llyn dair ardal lle na ellir mynd yno, wedi’u hamlygu mewn melyn.

Mae pen gogleddol y llyn yn warchodfa bywyd gwyllt; mae nyth gweilch y pysgod wedi’i nodi â bwiau melyn yng ngheg cilfach y Gorllewin ac mae’r ardal gerllaw’r argae a’r allfa hefyd oddi ar y terfynau.

Mae lefel y dŵr 1200 troedfedd uwch lefel y môr, gyda bryniau bas ar lethr o amgylch y dŵr.

Mae hyn yn rhoi gwyntoedd cymharol gyson gyda grym gwynt cryfach o gymharu â safle cyfatebol ar lefel y môr.

Mae’r gyfradd newid adiabatig yn arddweud y bydd y tymheredd ychydig dros 3 gradd canradd yn oerach nag ar lefel y môr, gan gynyddu egni’r gwynt ymhellach.

Nid ydym yn hwylio ym mis Rhagfyr, Ionawr na Chwefror oherwydd tymheredd y dŵr.

Map of Llyn Brening showing restricted areas which are off limits for sailing.