Logo of Llyn Brenig Sailing Club.

CYMRAEG

ENGLISH

Hyfforddiant, Ceisiadau Aelodaeth a Ffioedd 2023

Cais newydd i ymuno nawr, profiad hwylio blaenorol a thystiolaeth o L1/L2 RYA, gyda chwch neu heb gwch.

– Ffioedd arferol yn berthnasol;

– Caniateir defnyddio cychod y clwb;

– Ar ôl 1 Awst, gostyngiad o 50% mewn ffioedd;

– Ar ôl 1 Tachwedd, talu ffioedd y flwyddyn nesaf ar gyfradd 2023.

Cais newydd i ymuno nawr, dim profiad hwylio blaenorol, gyda chwch neu heb gwch.

– Talu ffi hyfforddi, ond dim mynediad i gychod y clwb cyn y cwrs.

Ebost

Ymgeisydd ar gyfer Cwrs 22/23 Gorffennaf

– Talu ffi hyfforddi: Oedolyn £120, dan 18 £80, gostyngiad o 50% os o fewn 15km i’r Clwb;

– Aelodaeth am ddim ar gyfer Awst, Medi, Hydref;

– Talu ffioedd y flwyddyn nesaf ar y raddfa bresennol sy’n ddyledus erbyn 1 Tachwedd.

Ebost

Ymgeisydd ar gyfer Cwrs 12/13 Awst

– Talu ffi hyfforddi: Oedolyn £120, dan 18 £80, gostyngiad o 50% os o fewn 15km i’r Clwb;

– Aelodaeth am ddim ar gyfer Awst, Medi, Hydref;

– Talu ffioedd y flwyddyn nesaf ar y raddfa bresennol sy’n ddyledus erbyn 1 Tachwedd.

Ebost

Manylion Talu

Mae taliadau hyfforddiant i’w gwneud yn uniongyrchol i’r Cyfrif Banc, gan ddefnyddio’r system ganlynol o gyfeirio:

L1D2 – (Cyfenw) – ar gyfer y cwrs a gynigir ar gyfer 22/23 Gorffennaf.

L1D3 – (Cyfenw) – ar gyfer y cwrs a gynigir ar gyfer 12/13 Awst.

Dyma fanylion cyfrif y Clwb:

NatWest Bank

Cod Didoli: 01-07-02

Rhif y Cyfrif: 07714963

Enw’r Cyfrif: BRENIG SAILING CLUB

(Mae rhai banciau bellach yn gofyn i’r talwr nodi os yw’n Gyfrif Busnes fel rhan o brosesau Atal Twyll; mae ein cyfrif yn cael ei ystyried yn Gyfrif Busnes gyda NatWest).

Dinghies on the lakeside, Llyn Brenig Sailing Club.